PHÒNG SẠCH

  Hình ảnh phòng sạch sử dụng PANEL THD

 

 QM01.JPG  QM08.JPG

 

bibica2009.jpg  QM04.JPG

 

  THD PANELS cung cấp đầy đủ và đồng bộ phụ kiện lắp đặt phòng sạch như:

 

1 - Nhôm treo trần panel.

 

nhom treo panel.jpg  nhom treo panel (1).jpg

 

2 - Nhôm khung kính panel 50.

 

nhom khung kinh.jpg  nhom khung kinh (1).jpg

 

3 - Nhôm H đi dây điện panel 50.

 

nhom H di day dien (1).jpg  nhom H di day dien (2).jpg

 

4 - Nhôm bo góc trong R40.

 

nhom bo goc trong.jpg  nhom bo goc trong (2).jpg

 

5 - Nhôm bo góc cột (góc ngoài) panel 50.

 

nhom bo cot.jpg  

 

6 - Nhôm góc gió hồi 135panel 50.

 

nhom V 50x60 (3).jpg

 

7 - Nhôm chụp góc các loại.

 

nhom chum goc (1).jpg

 

phu kien nhom.jpg

THD PANEL

1156, Quốc lộ 1A, phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân,Tp HCM
Tel: 08 3756 1145 - 0903 932 866
Fax: 08 3877 0815

Email: info@thd.com.vn